About Us

Soap friend เป็นผู้จำหน่าย สีไมก้า สีออกไซด์ สำหรับใส่ใน สบู่ handmade  นอกจากนั้นเรายังมีน้ำหอมสำหรับใส่ในสบุ่กลิ่นต่างๆ ให้เลือกมากมาย จากทั้งในและต่างประเทศ
โมลซิลิโคน สำหรับใช้ในการทำสบู่ หรืออบขนม ก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะ